πŸ‘€Personal

Data

β€£
Sources

Sources

β€£
Resources

Digital Garden Resources & Tools

TitlePlots of LandTypeSource
β€£
Compost

Compost

β€£
Notes

Content

β€£
Articles

Articles

Digital Garden Articles

NameEffortEffort AmountLevel of ContextExtra Files?StatusImportancePlot of LandImageConfidenceDate CreatedContext for Plot LinkCategoryLast Mended & EditedImportance Amount

β€£
Incubated Ideas

Digital Garden Articles

NameEffortEffort AmountLevel of ContextExtra Files?StatusImportancePlot of LandImageConfidenceDate CreatedContext for Plot LinkCategoryLast Mended & EditedImportance Amount
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
100
🌿Bud / Draft
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
Jul 15, 2021 1:12 PM
July 15, 2021
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
100
🌱Germinate / Notes on Idea
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
Jul 6, 2021 12:34 PM
Lowβ€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
Low
🌿Bud / Draft
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’High
Jul 6, 2021 12:28 PM
July 6, 2021
High
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
100
🌿Bud / Draft
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
Jul 6, 2021 11:34 AM
July 7, 2021